Spring til indhold

Referat

Referat fra Generalforsamlingen den 25. februar 2014 kl. 19.30.

Velkommen til generalforsamling 2014 ved formand Lasse Holm Juhler, til en forsamling på 17 mand i alt.

Dagsorden:   Valg af ordstyrer
                      Bestyrelsens beretning ved formanden
                      Beretninger fra diverse brugergrupper
                      Regnskab
                      Fastsættelse af kontingent
                      Behandling af indkomne forslag
                      Valg              på valg er:     Lasse Holm Juhler (ønsker ikke genvalg)
                                                                 Hans Chr. Jessen
                                                                 Kurt Kjærgaard
                                                                 Jan Phillipsen
                      Som bestyrelses suppleant:                     Bente Rasmussen
                                                                                       Jessie Dowdall
                      Som revisorer:                                         Claus Jessen
                                                                                       Gerda Lorenzen
                     Eventuelt

Valg af ordstyrer:
Jørgen Hornshøj bliver foreslået som ordstyrer, og modtager valg. Der kan konstatere at der er indkald rettidigt til generalforsamlingen, og den derfor er beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning ved formand Lasse H. Juhler:
Vi har i årets løb haft en stor udfordring i at fusionere HFK og Holm Sogneforening, da vi ikke har kunnet komme til enighed om spillereglerne der skal underskrives.

LUP gruppen er i fuld gang med modernisering og renovering af skolen, hvilket både Lasse og Hans Chr. kan mærke, da de huser de nye vinduer.

Det er også blevet til en ny gangsti fra Holm til Dyvig med officiel indvielse. Desuden er der blevet sat en statue op ”Ugandas Eva” først i Holm.

Desuden er der sat en undersøgelse i gang om vi kan få en hjertestarter i Holm.

Det er desværre i 2013 været lidt småt med arrangementer, om det er fordi vi er for konservative i bestyrelsen, og skal vi blot være en festkomite´???  Skulle der sidde nogen med lyst til at arrangere noget mere, eller har nogle ideer, er de hjerteligt velkommen.

Til slut en tak til alle der har gjort sin gang i sogneforeningen og givet en hånd med.

Onsdagsklubben: Det kører rigtigt godt i klubben, og de er ved at undersøge om de kan få nogle nye ting til klubben.

Lokalhistorisk: Det er lidt træls for dem der er i Lokalhistorisk, at der er fyldt med borde og stole så de ikke kan komme til.

LUP-gruppen: De mangler de sidste tilsagn for at de kan komme i gang med at lave de nye toiletter og gangen ved lokalhistorisk. de mangler også endeligt tilsagn på vinduerne, som er kommet til begge afdelinger af skolen.

Badebroen kom i vandet d. 26. april af ni mand, og op igen 18-19. oktober, hvor det også gik godt. De har snakket om at få en trappe op midt på broen, så børnene også kan være med. Det er vigtigt at forsikringen er i orden på broen, da det ellers falder tilbage på sogneforeningens formand.

De vil også gerne have stien forlænget og i kontakt med de enkelte lodsejere, men det skal vente på noget bedre vejr.

HAT: ”Kampen om de grås guld” gav en generalprøve og to forestillinger, der var stort set udsolgte.

Desuden opførte de stykket for ”Hjem og Kultur” og plejehjemmet for 120 tilskuere.

Til høstfest var det lidt svært at få aktører, så det blev kun til en enkelt sketch.

Til dette års forestilling ”Et svips med et knips” har de solgt billetter i forsalg til jul, hvilket de agter at gøre fremover. HAT takker for den store opbakning, hvilket er med til at gøre det sjovt at sætte forestillingerne op.

Regnskab:

Nyanskaffelse: Cd afspiller

Vedligeholdelse: tømning af fedtudskiller og kloak

Tilskud 140.500,- LAG tilskud, Linak, Danfoss og Sydbank. Udgifter til revision.

Kommentarer: Steen undrer sig over hvorfor der ikke er noget regnskab fra fællesspisning, og Jørgen kan dertil sige at der en der har pålagt sig at lave et, men nok ikke har nået det til denne gang. Regnskabet er derfor enstemmigt vedtaget.

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret, altså 50,- kr. pr voksen medlem.

Behandling af indkomne forslag:

Der er ingen indkomne forslag.

 Pause: 20.00 – 20.20.

 Valg:             På valg er:    Lasse Holm Juhler der ikke ønsker genvalg

                                           Hans Chr. Jessen ønsker genvalg

                                           Kurt Kjærgaard ønsker genvalg

                                           Jan Phillipsen ønsker genvalg

De fra bestyrelsen der ønsker genvalg er alle valgt til bestyrelsen igen, det er derfor kun en ny vi mangler til bestyrelsen. Thomas Jakobsen bliver foreslået, men takker nej, Anne Marie Jensen takker også nej. Jørgen Hornshøj bliver foreslået, og siger ja, men siger samtidig også at han ikke kan være ordstyrer næste år.

Som suppleant: Bente Rasmussen og Jessie Dowdall ønsker begge genvalg og er valgt.

Som revisorer: Claus Jessen og Gerda Lorenzen ønsker begge genvalg og er valgt.

Eventuelt: Rikke og Jens vil gerne starte Lotto op, men mangler nogle der gerne vil starte det op sammen med dem. De kan kontaktes på Rikke Lund 23607071 og Jens 42432379

Der er ved at blive startet en Irsk Aften op igen, det bliver i november måned.

Da der ikke er flere kommentarer til eventuelt afsluttes generalforsamlingen af ordstyrer Jørgen Hornshøj.

Der takkes også af for god ro og orden ved denne generalforsamling ved formanden og Lasse takker også af for denne gang i bestyrelsen ved samme lejlighed.                                                                                                                                     

som sekretær                                                                 som ordstyrer

Gitte Kjærgaard                                                             Jørgen Hornshøj

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *