Generalforsamling i Holm Sogneforening

Generalforsamling med fællesspisning

Fredag den 23. februar

Kl. 18-19 Fællesspisning, menu er skipperlabskovs som koster 50 kr. for deltagelse i spisning.

Man kan også bare tilmelde sig og betale når man kommer.

Hvis du ikke vil deltage i fællesspisning så starter generalforsamlingen kl. 19 tilmelding er ikke nødvendig.

Dagsorden for generalforsamlingen den 23. februar 2018
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning for 2017 ved formanden
3. Regnskabet ved kassereren – herunder fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Bestyrelsen foreslår nye vedtægter
6. Valg af foreningens bestyrelse
2 suppleanter
2 revisorer
7. Eventuelt
På valg er Kristian Dreyer (modtager genvalg) Hans Christian Jessen (modtager genvalg) Jørgen Hornshøj (modtager genvalg) Jan Philipsen (modtager genvalg)

 

HAT Teater 2017

Så er der HAT gået i gang med at øve sig til årets HAT forestilling.
Handlingen udspiller sig omkring hus nr. 666 i kolonihaveforeningen sommerfryd. Der har netop været generalforsamling, og den gamle formand er blevet væltet ved et kup gennemført af en flok der gerne vil have strammet reglerne op. Den nye formand Stephansen er straks gået i gang med at afsløre den lille smugkro som drives af Kesse, som hører til en lille flok der støtter den væltede formand Anny. Gruppen omkring den nye formand vil gerne have Kesse smidt ud af sit kolonihavehus, hvilket også åbner op for at Stephansens bror, politimanden Niller, kan overtage kolonihaven. I gennem handlingen følger vi hvordan kampen mellem de to grupper udvikler sig. Udviklingen forstyrres af de impliceredes små personlige interesser og ambitioner. Så vi møder både den emsige Birthe, hvis store interesse er forædling af græskar, Christianitten Benny der dyrker interessante svampe og koster rundt med kæresten Tine, Vilmer som gerne vil underholde med sit harmonikaspil, men som spiller jammerligt, og den iltre Karla der sørger for at intet kommer til at foregå roligt.