Spring til indhold

Generalforsamling i Holm Sogneforening

Generalforsamling med fællesspisning

Fredag den 23. februar

Kl. 18-19 Fællesspisning, menu er skipperlabskovs som koster 50 kr. for deltagelse i spisning.

Man kan også bare tilmelde sig og betale når man kommer.

Hvis du ikke vil deltage i fællesspisning så starter generalforsamlingen kl. 19 tilmelding er ikke nødvendig.

Dagsorden for generalforsamlingen den 23. februar 2018
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning for 2017 ved formanden
3. Regnskabet ved kassereren – herunder fastsættelse af kontingent
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Bestyrelsen foreslår nye vedtægter
6. Valg af foreningens bestyrelse
2 suppleanter
2 revisorer
7. Eventuelt
På valg er Kristian Dreyer (modtager genvalg) Hans Christian Jessen (modtager genvalg) Jørgen Hornshøj (modtager genvalg) Jan Philipsen (modtager genvalg)

 

Del på Facebook