Generalforsamling i Holm Vandværk 2015

HOLM VANDVÆRK

GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 19. februar kl. 19.30

i HOLM SOGNEGÅRD

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Takstblad fremlægges til godkendelse

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Egon Mai, modtager ikke genvalg

Allan Sarsgaard

 

Valg af bestyrelsessuppleant. På valg er Peter Jørgensen

 

6. Valg af revisorer

På valg er Anders Jessen og Hans Chr. Jessen

 

Valg af revisorsuppleant. På valg er Chresten Johnsen

 

7. Eventuelt

 

Takster 2015

 

Vand pr. m3 kr. 2,25

Statsafgift pr. m3 kr. 6,53

Fast afgift pr. installation kr. 375,00

Indskud nye andelshavere kr. 14.000,00

Gebyr for mere end 1 måler kr. pr. stk. 100,00

Gebyr for 1 rykkerskrivelse kr. 50,00

Gebyr for efterfølgende rykkere kr. 100,00

Alle takster tillægges 25 % moms.

Ved for sen indbetaling pålægges renter, 1½ % månedlig, dog mindst kr. 10,00 pr. måned.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *